The purpose of business
is to create and keep a customer


Peter F. Drucker

CHIEF CUSTOMER OFFICER

Blog z tekstami dotyczącymi wybranych aspektów budowania i zarządzania relacjami
z klientem

Artykuły, publikacje i wystąpienia autorki strony, w innych mediach

Co na stronie...

Informacje o wydarzeniach odbywających się
w Polsce i na świecie

Publikacje, raporty, wyniki badań

W zglobalizowanym świecie, wśród nowych technologii, skomplikowanych relacji społecznych, ogromnego wyboru produktów i usług  funkcjonuje nasz klient. Klient, który ma coraz większe oczekiwania wobec kupowanych produktów
i usług, ale też wobec samych sprzedawców i marek.

 

Sam proces sprzedaży staje się elementem innego, dużo bardziej złożonego
i strategicznego procesu - budowania i zarządzania relacjami z klientem.

 

Aby proces ten był efektywny konieczna jest zmiana podejścia do zarządzania organizacją, przemodelowanie procesów, redefinicja celów stawianych kadrze zarządzającej, ale też pojawienie się w zarządach, bądź wzmocnienie roli osoby odpowiedzialnej za relacje z klientem - Chief Customer Officera.

 

Dobre zarządzanie obszarem relacji z klientem to klucz do stabilnego rozwoju
i dobrego wyniku finansowego organizacji. Równocześnie jego złożoność
i wielość czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na relacje z klientem, stawia przed CCO szereg wyzwań.

 

Mam nadzieję, że informacje zawarte na tej stronie będą przydatne przy stawianiu czoła tym wyzwaniom.

  1. pl
  2. en

kontakt@chiefcustomerofficer.zone

Created with WebWave CMS