26 listopada 2019
Największy bank w Polsce postanowił zmotywować pracowników do uśmiechania się, monitorując, licząc i analizując częstotliwość obdzielania klientów uśmiechami. Aby jeszcze bardziej zachęcić zarówno pracowników jak i samych klientów do uśmiechu,
26 lipca 2019
W ostatnim czasie T-Mobile rozpoczął kampanię piętnującą #nonsensy w relacjach firm z konsumentami. Już sam fakt, że rzeczy tak oczywiste jak te, do których odnosi się kampania, nie są oczywiste
25 czerwca 2019
Kasy samoobsługowe, to już raczej codzienność, niż innowacja. Nadal jednak wielu klientów nie chce z nich korzystać, woląc często stać w długiej kolejce do pani kasjerki (lub pana kasjera), niż
  1. pl
  2. en

kontakt@chiefcustomerofficer.zone

Created with WebWave CMS