Humanizm wobec klientów się opłaca

Prezentacja podczas IV konferencji Nienieodpowiedzialni.

 

25 października 2016

kontakt@chiefcustomerofficer.zone

Created with WebWave CMS