Jak budować pozytywne doświadczenia klientów

Autor: KPMG

Rok publikacji: 2017

 

O raporcie:

 

Badanie przeprowadzone na grupie ponad 5000 klientów, w odniesieniu do dziewięciu sektorów. Dotyczyło doświadczeń klientów i ich opinii w sześciu Filarów Customer Experience:

 • Wiarygodność
 • Rozwiązywanie problemów
 • Oczekiwania
 • Czas i wysiłek
 • Personalizacja
 • Empatia

 

Wybrane wyniki:

 

 • Wiarygodność jest kluczowym filarem budującym doświadczenie klienta. Jej brak powoduje załamanie relacji klienta z marką. Jest kluczowa według wyników międzynarodowych, jak też dla polskich klientów.
 • Drugi w kolejności globalnie jest filar rozwiązywania problemów. Dla Polaków na drugim miejscu jest czas i wysiłek
 • Personalizacja i empatia - filary umożliwiające wyróżnienie się i stworzenie doświadczeń, które przez klientów uważane są za wyjątkowe
 • Firmy, które uzyskały ponadprzeciętne wyniki w ramach poszczególnych filarów, odnotowały większą dynamikę przychodów ze sprzedaży, lub ograniczony spadek w przypadku dużej konkurencyjności sektora

 

 • Marki związane z pozaspożywczym handlem detalicznym uzyskały najlepsze wyniki w badaniu. Na końcu stawki znajdują się usługi finansowe oraz dostawcy energii elektrycznej/ gazu

 

Ocena marek - kluczowe obserwacje:

 • Najwyższe oceny otrzymały marki postrzegane jako najbardziej wiarygodne
 • Klienci oczekują partnerskiego podejścia
 • Liderzy doświadczeń klienta efektywnie zarządzają oczekiwaniami
 • Prostota ma znaczenie
 • Prawdziwa personalizacja bazuje na głębokim zrozumieniu potrzeb klienta
 • Wysoki poziom empatii pozwala się wyróżnić na tle konkurencji

 

 

Raport: Jak budować pozytywne doświadczenia w relacji z klientem

 

Customer engagement
10 kwietnia 2018

kontakt@chiefcustomerofficer.zone

Created with WebWave CMS