Klient w świecie cyfrowym

Autor: PwC

Rok publikacji: 2016

 

O raporcie:

 

Raport przygotowany w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego na grupie ponad 1000 klientów. Celem badania było zidentyfikowanie kryteriów jakimi kierują się klienci przy wyborze kanałów kontaktu w firmą, wskazanie wad i zalet poszczególnych kanałów kontaktu, ale też usłyszenie oczekiwań klientów dotyczących obsługi klienta i rozwiązywania problemów.

 

Wybrane wyniki:

 

Złote zasady umożliwiające skuteczne wdrożenie strategii omnichannel:

 • Spójność informacyjna i wizerunkowa tradycyjnych i cyfrowych kanałów sprzedaży i obsługi klienta
 • Przejrzysta i zintegrowana polityka cenowa
 • Otwarta i odpowiedzialna komunikacja z klientem
 • Odpowiednie przygotowanie pracowników
 • Minimalizowanie negatywnych odczuć klienta przy zmianie kanału obsługi
 • Smartfon jako centralny punkt transformacji
 • Bycie na bieżąco z nowymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie zarządzania informacjami o klientach

 

 • Młodzi klienci chętniej korzystają z elektronicznych kanałów obsługi, nie oznacza to jednak,
  że nie korzystają z kanałów tradycyjnych
 • Szybkość rozwiązania problemu oraz wygoda to główne wyróżniki wysokiej jakości obsługi
 • Klienci nie chcą płacić za system obsługi klienta - uważają to za integralny element usługi

 

Główne zalety kanałów komunikacji:

 • Tradycyjny - możliwość uzyskania poraDy/ informacji (60% wskazań)
 • Elektroniczny - możliwość zakupu o dowolnej godzinie (65% wskazań)

 

Raport: Klient w świecie cyfrowym

 

Customer engagement
16 grudnia 2016

kontakt@chiefcustomerofficer.zone

Created with WebWave CMS