Klient zostaje z tym, komu ufa

źródło: Bankier.pl

 

Mamy do czynienia z paradoksem: z jednej strony tzw. deklarowana ważność etycznego zachowania firm dla konsumentów spadła na przestrzeni ostatnich 5 lat z 29% do 15%, ale jednocześnie ponad 40% konsumentów zrezygnowało w ciągu ostatniego roku z zakupu ze względu na negatywną ocenę postępowania firmy.

 

Te i inne wnioski, czasami zaskakujące, płyną z badania "Reputacja firm
w Polsce", przeprowadzonego w lipcu br. przez MillwardBrown. Istotne, że ponad połowa ankietowanych uważa, że uczciwość przedsiębiorstwa wobec klientów ma ogromny wpływ na jej reputację.

 

- Zaufanie klienta to podstawa budowania relacji z firmą i powód, że do niej wraca. Decyduje ono w 49% o przywiązaniu do danej firmy lub marki. Co to oznacza w praktyce? Firmy powinny wchodzić w dialog z klientami i angażować ich w długoterminowe oparte na zaufaniu relacje tak, by mieli oni poczucie, że ich potrzeby i oczekiwania są zaspakajane. Takie podejście prowadzi nie tylko do generowania przychodów, ale także do ograniczenia kosztów związanych z pozyskiwaniem i utratą klientów, procesami reklamacyjnymi czy w przypadku sektora finansowego do poprawy jakości portfela kredytowego - mówi Aleksandra Stanek-Kowalczyk (...)

 

tekst źródłowy: Bankier.pl

 

26 października 2016

kontakt@chiefcustomerofficer.zone

Created with WebWave CMS