Me, my life, my wallet

autor: KPMG

rok publikacji: 2018

 

O raporcie:

 

Publikacja przygotowana w oparciu o autorską metodykę KPMG, w tym analizę trendów makroekonomicznych, studia przypadków, badania ankietowe. Celem było wypracowanie podejścia pozwalającego na zrozumienie klienta w zmieniającej się szybko rzeczywistości.

 

Wybrane wyniki:

 

zidentyfikowano 5 wymiarów zachowań konsumenckich, które mają wpływ na ich decyzje zakupowe (4M):

  1. Motywacja (my motivation) - czynniki, które wpływają na decyzje konsumenckie
  2. Uwaga (My attention) - sposób w jaki kierunkujemy swoją uwagę i koncentrację
  3. Interakcje (My connection) - w jaki sposób łączymy się, wchodzimy w interakcje, dzielimy się wiedzą
  4. Czas (My watch) - w jaki sposób zarządzamy ograniczeniami czasowymi
  5.   Portfel (My wallet) - w jaki sposób zmieniamy i dostosowujemy nasz portfel w ramach różnych etapów życia

 

 

trzy wymiary w ramach których klienci podejmują decyzję zzakupowe:

  1. istotne wydarzenia
  2. 5 M
  3. etap w życiu

 

 

Raport: Me, my life, my wallet

 

07 maja 2018

kontakt@chiefcustomerofficer.zone

Created with WebWave CMS